Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИХ ЦАЛУУ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/617
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №118 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.06.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0511004082
6 Компанийн регистрийн дугаар 3251101
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батбилэг  98091995
9 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 7 дугаар баг, Жинст хөгжил хороо, 8-р гудамж, 2-р байр, 1 тоот