2014.05.12

Хөдөө аж ахуйн зуучлагч/брокер/-дын анхааралд

2014.05.12

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийг шинэчлэн баталлаа

2014.04.30

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг нэг удаа чөлөөлөхөөр тогтов

2014.04.29

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.04.24

Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги /2012-2016/-ийн хэрэгжилтийн хэлэлцүүлэг, орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн семинар зохион байгуулагдана

2014.04.23

Сургалтын зар

2014.04.22

Сургалтын зарлал

2014.04.21

Хувьцаат компаниудын туз-ийн гишүүдийн компанийн засаглалын сертификат олгох сургалтанд хамрагдсан байдлын судалгаа

2014.04.17

Хадгаламжийн даатгалын талаар туршлага судлав

2014.04.16

Хувьцаат компаниудын туз-ийн гишүүдийн компанийн засаглалын сертификат олгох сургалтанд хамрагдсан байдлын судалгаа

2014.04.16

“Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх нь” сэдэвт онлайн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

2014.04.11

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.04.10

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын удирдах ажилтнуудад зориулсан хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулагдана

2014.04.10

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын удирдах ажилтнуудад зориулсан хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулагдана

2014.04.09

Сургалтын зар

2014.04.02

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан гарлаа

2014.04.02

Даатгалын салбарын олон улсын чуулга уулзалт болно

2014.03.31

Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан хааб-уудын анхааралд

2014.03.31

Санхүүгийн боловсролын телевизийн олон ангит кино бүтээх студийн сонгон шалгаруулалтын зар

2014.03.28

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын анхааралд

2014.03.27

Санхүүгийн зохицуулах хороо “силикат” хк-тай холбоотой асуудлаар албан ёсны мэдэгдэл гаргаж байна

2014.03.24

Сургалтын зар

2014.03.20

Зарлал

2014.03.19

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.03.13

Сургалтын зар

2014.03.11

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтын зарлал

2014.03.11

Даатгалын мэргэжлийн холбоодтой уулзалт зохион байгууллаа

2014.03.06

ХААБ-ын хугацаа сунгахтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл

2014.03.04

Даатгалын газраас даатгалын мэргэжлийн холбоод болон даатгалын компаниудын даатгал хариуцсан захирал, менежерүүдэд сургалт, семинар зохион байгууллаа

2014.03.04

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.02.28

МҮЦАЭХ-той хамтран зах зээлийн цаг үеийн сэдвээр уулзалт зохион байгууллаа

2014.02.27

Бүх хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын анхааралд

2014.02.18

Зарлал

2014.02.18

Санхүүгийн боловсрол олгох телевизийн олон ангит киноны зохиолч шалгарууллаа

2014.02.17

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.02.16

Албан журмын даатгагчдын холбооноос Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран уулзалт зохион байгууллаа

2014.02.14

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд, бүртгэлтэй компанийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны анхааралд

2014.02.06

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.02.04

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын улирлын тайлан авч эхэллээ

2014.01.22

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажилтнууд Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтанд хамрагдахаар боллоо

2014.01.20

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос холбогдох хуулиудыг боловсруулсан мэргэжилтнүүд, албан тушаалтнуудад зориулсан талархлын уулзалт зохион байгууллаа

2014.01.17

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014.01.17

Үнэт цаасны зах зээлийн суурь хууль болох Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хүрээнд 4 журам шинээр батлагдлаа

2014.01.10

Зээлжих зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин бүрдлээ

2014.01.09

Японы Санхүүгийн Үйлчилгээний Агентлаг (FSA)-тай Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

2014.01.03

Зарлал

2014.01.02

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын II зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж

2014.01.02

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүд ажлаа хүлээн авлаа

2013.12.31

Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн захирлуудын анхааралд

2013.12.31

Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн захирлуудын анхааралд

Мэдээний архив

2020 он, 01 сар

НяДаМяЛхПүБаБя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Facebook


Twitter