Нэмэгдсэн: 2013-01-03 00:00:00

Сангийн сайд болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 232/216 дугаартай хамтарсан тушаалаар Хадгаламж, зээлийн хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт, санхүүгийн тайлан бэлтгэх аргачлал болон  санхүүгийн тайлангийн маягтыг баталсан. Хамтарсан тушаалыг Хууль зүйн яамны 2012 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. Иймд уг зааврыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхийг ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл, гүйцэтгэх захирал нарт анхааруулж байна.

Хадгаламж, зээлийн хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийн заавар энд дарж татаж авна уу