Нэмэгдсэн: 2019-08-05 02:44:00

Зар хүргэх тухай

 

Хорооноос 2011 онд баталсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-аа Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, батлуулахаар төлөвлөж байгаа ба холбогдох хэлэлцүүлгийг 2019 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16:00 цагт Хорооны (Засгийн газрын IV-р байр) 211 тоотод зохион байгуулах тул хүрэлцэн ирж оролцоно уу. http://frc.mn/djza/id/3499 энэ линк-руу орж журамд санал өгнө үү.