Нэмэгдсэн: 2019-04-29 09:26:00

Үнэт цаасны зах зээлд Үнэт цаасны зуучлалын, Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын бүртгэл явагдаж байна. Сургалт 2019 оны 05 дугаар сарын 06-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн иргэд Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо /МҮЦАЭХ/-д бүртгүүлнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://masd.mn/archives/6365 хаягаар орж харна уу.