Нэмэгдсэн: 2019-03-01 03:11:00

Хорооноос “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх зорилгоор шинэчлэн боловсруулан олон нийтээр хэлэлцүүлж байна.

Иймд журмын төсөлтэй тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд, даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, санхүүгийн зах зээлийн оролцогчид, иргэд та бүхэн дараах холбоос танилцаж, саналаа өгч хамтран ажиллана уу. Та бүхэн саналаа Хорооны Хууль эрх зүйн хэлтсийн (51)-261964 дүгээр утсаар болон nyamochir@frc.mn цахим хаягаар өгнө үү.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу