Нэмэгдсэн: 2018-09-06 07:15:00

ОХУ-ын Сочи хотноо хуралдаж байгаа олон улсын Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг (СХН, Alliance for Financial Inclusion, AFI)-ийн Дэлхийн бодлогын форум (ДБФ)-д оролцож буй Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга С.Даваасүрэн тэргүүтэй Монголын төлөөлөгчид өчигдөр болсон нийгэмлэгийн гурав дахь Ерөнхий уулзалтад оролцлоо. Ерөнхий уулзалтыг нээж ОХУ-ын Төвбанкны дэд ерөнхийлөгч Ольга Скоробогатова үг хэллээ.

СХН-ийн менежментийн баг болон Төсөв, санхүүгийн зөвлөл өнгөрсөн оны есдүгээр сараас энэ оны наймдугаар сар хүртэлх нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг танилцууллаа. Менежментийн багийн дурдсанаар энэ хугацаанд 4 байгууллага шинээр элсэж нийгэмлэг нийт 92 орны 107 гишүүн байгууллагатай болжээ. Түүнчлэн СХН-ийн Гишүүнчлэлийн Зөвлөл 2019-2023 оны стратеги төлөвлөгөөг баталсан байна.

Мөн Санхүүгийн хүртээмжийн бодлогын загвар боловсруулах асуудлыг хэлэлцлээ. Гишүүн орнуудын тэргүүн туршлагуудыг нэгтгэн гаргах энэхүү бодлогын загвар боловсруулах ажилд ажлын хэсгүүд төвлөрөн ажилласан юм. Уг бодлогын загвар гарснаар гишүүн орнууд тус тусын туршлагаас судлан, санхүүгийн хүртээмжийн бодлогоос үүсэн гарах асуудлаас сэргийлэх боломж бүрдэх юм. Ерөнхий уулзалтаас нийт гишүүдийн санал асуулгаар Финтекийн асуудлаарх зөвлөл байгуулав. Түүнчлэн Захирлуудын зөвлөлийн 13 дахь хуралдаан болон салбар зөвлөлүүдийн уулзалтуудаас гаргасан шийдвэрүүдийг танилцуулав.