Нэмэгдсэн: 2018-08-15 07:35:00

Банкны өндөр шалгуур, шаардлагыг давж зээл авах боломжгүй иргэд банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ыг зорьдог. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ББСБ-ын салбарт чадавхжуулах бодлого явуулж буй нь тус салбарт өсөлт нэмэгдэхэд эерэгээр нөлөөлж байна.

Энэ оны хоёрдугаар улирлын байдлаар банк бус санхүүгийн салбарын нийт хөрөнгө 1.14 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 33.6 хувиар буюу 287.9 тэрбум төгрөгөөр, харин оны эхнээс 18 хувиар буюу 174.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн дүнтэй гарлаа. Салбарын нийт зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 38.5 хувь буюу 213.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн зээлдэгчийн тоо 150.5 мянгад хүрч 2017 оны хоёрдугаар улирлынхаас 128 хувиар өссөн нь санхүүгийн хүртээмжийн үзүүлэлтэд ихээхэн эерэг нөлөө үзүүлж байгаа юм.