Нэмэгдсэн: 2018-05-23 10:40:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ээлжит хуралдаан өнөөдөр боллоо.

Хуралдаанаар, Канад Улсад 2000 онд үүсгэн байгуулагдсан, Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” (ERD.TSX)-ийн Монгол Улсад хувьцаа гаргах асуудлыг хэлэлцэн дэмжиж, нэг бүр нь 640 /зургаан зуун дөч/ төгрөгийн үнэ бүхий нийт 4,000,000 /дөрвөн сая/ ширхэг энгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхээр боллоо. Энэ нь гадаад улсын арилжаа эрхлэгч байгууллагад бүртгэлтэй компанийг Монгол Улсад давхар бүртгэж буй анхны тохиолдол болж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч биржүүдэд бүртгэлтэй компаниудын хувьцаа Монголын хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн болон орж ирснээр үнэт цаасны салбарын идэвхи, иргэд, хөрөнгө оруулагчдын зах зээлд оролцох сонирхлыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” компани Онтариогийн Үнэт цаасны зохицуулах хорооны шийдвэрээр 2005 оноос Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалж байна. Одоогийн байдлаар хайгуулын дөрөв, ашиглалтын нэг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр Монгол Улсад уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг тус компани шинээр гаргаж буй хувьцаагаараа татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг энэ онд хийх хайгуулын өрөмдлөгийн ажил мөн Монгол Улс дахь төслүүдийн эрдэс баялгийн нөөц тогтоох, техникийн судалгаа хийх ажлуудад зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.

Мөн хуралдаанаар, “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулж буй “Үндэсний стратегийн хөрөнгө оруулалт”, “Силк рөүд Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулж буй “Кинг Фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын сангуудын баримт бичгийг бүртгэлээ.

“Үндэсний стратегийн хөрөнгө оруулалт” сан нь нэг бүр нь 1,000,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 500,000 ширхэг нэгж эрхээ хөрөнгө оруулагчид санал болгон 500 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг эхний нэг жилд татан төвлөрүүлэхээр сангийн дүрэм, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмын төсөл болон бизнес төлөвлөгөөнд тусгажээ. Харин “Кинг Фанд” сан нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,000,000 ширхэг доорх төрлийн нэгж эрхтэй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын бүсэд байгаа багцын компаниудын олон төрлийн хөрөнгийг идэвхтэй удирдан зохион байгуулах замаар урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийн ашигтай ажиллаж, нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөж, тэдний ашиг сонирхлыг хангаж ажилласнаар ирэх таван жилд 21 тэрбум төгрөг болгохоор төлөвлөсөн байна.

1996 оноос түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж буй “Монгол шир” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийнхаа хэлбэрийг өөрчилж, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгохоор шийдвэрлэсэн байна. Иймд тус компанийн  Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нэгэнт шийдвэр гаргасан тул нийтэд санал болгон гаргасан 275,360 ширхэг энгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа. Хувьцааны нэг бүрийн үнийг 2,714 төгрөгөөр тогтоож, компанид өөрийн эзэмшлийн хувьцааг буцааж зарах боломжийг жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд бүрдүүлэхийг холбогдох байгууллагуудад үүрэг болгов.

Түүнчлэн “Мөнх даатгал” ХХК, “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 5.0 тэрбум төгрөгт хүргэн нэмэгдүүлснийг зөвшөөрч, бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулахаар боллоо. Ингэснээр Хорооноос тогтоосон доод хэмжээнд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө хүргэж нэмэгдүүлсэн ердийн даатгалын компанийн тоо долоо болж байна. Даатгалын компаниудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө тогтоосон доод хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлэх хугацаа энэ оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусна.

Өнөөдрийн хуралдаанаар, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх болон хууль зүйн зөвлөгөө өгөх хуулийн этгээдээр тус бүр нэг компанийг бүртгэж, 2 ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгов. Мөн, 10 ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж, 2 ББСБ-д банк бус санхүүгийн зээлийн, цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулгын болон төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах тусгай зөвшөөрлүүдийг нэмж олголоо.

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шаардлага хангаагүй “Их наран бүтээлч залуус” ХЗХ, “Гачуурт финанс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн, “Тус брокерс”, “Эй Эс Ай Би” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн, “Өсөх капитал ББСБ”, “Майкро кредит инвестмент ББСБ”, “Их монгол инвестмент ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлүүдийг гурван сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж, “Моветүгэдэр” ХЗХ, “Мандах хөгжилт” ХКХ, “Наран хас булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн, “Мэргэн санаа ҮЦК”, “Таван богд ҮЦК”, “Тулгатчандмань баян ҮЦК” ХХК-ийн дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгов.