Нэмэгдсэн: 2018-05-18 10:11:00

“Банкнаас бусад санхүүгийн салбаруудад гарч буй өсөлт, эерэг үзүүлэлтүүдийг цаашид тогтвортой хадгалах, бататгах, мөн эрсдэлгүй найдвартай ажиллагааг хангахад төр, хувийн хэвшил нягт хамтран ажиллах нь чухал” болохыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, доктор С.Даваасүрэн өнөөдөр УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хороо, Монголбанкны удирдлагуудтай хамтран хийсэн Банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ын захирал, удирдах ажилтнуудын уулзалтыг нээх үеэрээ онцолсон юм.

Тэрээр хэлсэн үгэндээ банк бус санхүүгийн салбарт Хорооноос явуулж байгаа чадавхжуулах бодлого, түүний үр дүнгийн талаар товч дурдан, ойрын үед ББСБ-уудаас авахаар төлөвлөж буй эрсдэлийн судалгааны талаар танилцуулсан юм. ББСБ-уудад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжүүлэх чадавх, нөөц ямар байгаа, энэ төрлийн эрсдэл учрах нөхцөл хэр байгааг дүгнэн шинжлэх судалгааг засаглал, дүрэм журам, эрсдэлийн менежмент, дотоод хяналт, аудит, комплеанс, сургалт, хүний нөөц, тайлагнал гэсэн долоон бүлгийн 57 асуултаар авах юм. Мөн тэрээр Ази номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар Хороо болон бусад холбогдох байгууллагаас явуулж буй ажлын талаар товч дурдсан юм. Энэ талаарх эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх тухай дэлгэрэнгүй зааврыг Хорооноос ББСБ-уудад гарын авлага болгон хүргүүлж буй юм.

УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооны дарга Д.Дамба-Очир ч мөн дээрх асуудлаар онцлон ярьсан юм. Тэрээр, манай улс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх тогтолцоо гүйцэт бүрдээгүй улс орнуудын саарал жагсаалтад орохгүй байхад санхүүгийн бүх салбар, нэгжүүд дор бүрнээ анхаарч ажиллах шаардлагатайг тэмдэглэж, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлууд, мөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинэчлэн найруулахаар ажиллаж байгаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдав. Хууль, эрх зүйн зохицуулалтад оруулж буй өөрчлөл, шинэчлэлтэд саналаа хэлэхийг тэрээр ББСБ-уудын захирал, удирдлагуудаас хүсээд, салбарт тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдэрлэхэд Хороооны хамтаар идэвхтэй ажиллаж, дэмжин туслахаа илэрхийлэв.

Монголбанкны ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан уулзалтын үеэр Хороотой санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн болон бусад хүрээнд нягт хамтран ажиллаж байгааг танилцуулан, улс орны тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлын үндэс суурь болсон санхүүгийн салбар үйл ажиллагаа, хариуцлагын хувьд эрүүл саруул байхын ач холбогдлыг онцгойлон ярилаа.

Мөн уулзалтад оролцсон Азийн хөгжлийн банкны Авилга, ёс зүйн нэгжийн захирал Хосэ Луис Секуа Монгол Улсын санхүүгийн байгууллагуудын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр Хороо болон Монголбанкны явуулж буй идэвх чармайлтыг сайшааж, эрх зүйн орчныг шинэчлэхээс гадна батлагдсан хууль, журмыг бүрэн хэрэгжүүлэх асуудал нэн чухал болохыг онцолсон юм.

Уулзалтын дараа ББСБ-ын удирдах ажилтнуудад зориулсан “Мөнгө угаах, террризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх” тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд ББСБ-ын оролцоо” сэдэвт сургалт боллоо. Сургалтаар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн тогтолцоо болон ББСБ-ын энэ асуудлыг хариуцсан ажилтан, түүний чиг үүргийн талаар Хорооны Захиргаа удирдлагын газрын дарга, доктор Б.Батзориг, ББСБ-ын газрын мэргэжилтэн У.Ганчимэг нар дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

Уулзалт, сургалтад нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг 132 ББСБ-ын удирдах албан тушаалтнууд оролцлоо.