Нэмэгдсэн: 2018-04-27 15:39:00

“FRC Plus: Investment” уралдааны дүн гарлаа.

Санхүүгийн салбарын эрдэмтэн судлаачдын идэвхийг өрнүүлэх, зах зээлд оролцогчдод туршлага, мэдлэгээ олон нийттэй хуваалцах боломжийг олгож, улмаар иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо “FRC Plus” илтгэлийн уралдааныг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулах