Нэмэгдсэн: 2018-04-03 14:56:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо банкнаас бусад санхүүгийн салбарт “чадавхжуулах” бодлого явуулж, энэ бодлогын дагуу банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхөө хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлсээр байна.

ББСБ-ын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах бүрд Хороонд мэдэгдэж зөвшөөрөл авч байхаар Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан байдаг. Үүний дагуу ББСБ-уудаас ирүүлж буй хүсэлт болон холбогдох бүрдүүлбэрийг нягтлан шалгах, дүгнэлт өгөх ажлыг Хороо шуурхай зохион байгуулж байна.

Энэ оны гуравдугаар сард дор дурдсан 93 ББСБ-ын бүртгэлд Хорооны даргын тушаалаараар өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэснийг танилцуулж байна.

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Огноо

Тушаалын №

Тушаалын утга

1

Итгэлт капитал

2018.03.05

№127

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

2

Дорнод финанс

2018.03.05

№128

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

3

Эс ай си эй финанс

2018.03.05

№129

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

4

Ашид түвшин финанс

2018.03.05

№130

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

5

БИДД

2018.03.05

№131

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

6

Ихмөнх гол

2018.03.05

№132

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

7

Цагаанхас кредит

2018.03.05

№133

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

8

Хатан суудал инвест

2018.03.07

№135

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

9

Ази капитал корпорэйшн

2018.03.07

№136

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

10

Номт хас

2018.03.07

№137

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

11

Итгэлтмиллион

2018.03.07

№138

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

12

Оорцогийн хөндий

2018.03.07

№139

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

13

Хоёрням

2018.03.07

№140

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

14

Инноваци капитал

2018.03.07

№141

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

15

Девелопинг энтерпренюриал монголиа

2018.03.07

№142

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

16

Сайханы ундраа

2018.03.07

№143

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

17

Мөнгөний мод финанс

2018.03.07

№144

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

18

Хаан кредит

2018.03.07

№145

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

19

Эй би эм ай

2018.03.07

№146

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

20

Эм эс эм эс капитал

2018.03.07

№147

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

21

Максимус капитал

2018.03.07

№148

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

22

Төв хөгжил

2018.03.07

№149

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

23

Бүрэн төгрөг

2018.03.07

№150

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

24

Глобалпрофит

2018.03.14

№156

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

25

Аас-Инвест

2018.03.14

№157

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

26

Экодевелопмент монголиа

2018.03.14

№158

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

27

Хэт-Оргил

2018.03.14

№159

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

28

Маргад капитал

2018.03.14

№160

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

29

Үндэсний баялаг

2018.03.14

№161

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

30

Хаан капитал инвест

2018.03.14

№162

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

31

Сүмбэр алт капитал

2018.03.14

№163

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

32

Дун экс

2018.03.14

№164

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

33

Микрокредит

2018.03.14

№165

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

34

Гэрэл финанс

2018.03.14

№166

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

35

Дэлгэрфинанс

2018.03.14

№167

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

36

Лотусфинанс

2018.03.14

№168

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

37

СБЛЦ

2018.03.14

№169

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

38

Түмэн ембүүт финанс

2018.03.14

№170

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

39

Эксим финанс

2018.03.14

№171

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

40

Фин инвест

2018.03.14

№172

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

41

Юу Эс Эй Өү инвест

2018.03.14

№173

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

42

Харз трейд

2018.03.14

№174

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

43

Өлзийт финанс

2018.03.14

№175

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

44

Монголиа гонконг финанс корпораци

2018.03.14

№176

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

45

Анар капитал

2018.03.14

№177

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

46

Тотал файнансе

2018.03.14

№178

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

47

Сити партнерс

2018.03.14

№179

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

48

Антафинанс

2018.03.14

№180

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

49

Говьфинанс

2018.03.14

№181

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

50

Очирфинанс

2018.03.14

№182

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

51

Арвис-Итгэл

2018.03.14

№183

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

52

Амар капитал

2018.03.16

№185

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

53

Тунамал алтан зоос

2018.03.16

№186

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

54

Тэнүүн капитал групп

2018.03.16

№187

Салбар байгуулах

55

Марико

2018.03.16

№188

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

56

Норт эйшиа инвестмент

2018.03.16

№189

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

57

Рич финанс

2018.03.16

№190

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

58

Мөнхийн эрхи

2018.03.16

№191

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

59

Хаш финанс

2018.03.16

№192

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

60

Би энд Жи финанс

2018.03.16

№193

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

61

Их хуурч

2018.03.16

№194

Оноосон нэр өөрчлөх

62

Алтан гэрэгэ финанс

2018.03.16

№195

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

63

Инвесткапитал

2018.03.16

№196

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

64

Та глобал капитал

2018.03.16

№197

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

65

Баян-Агула

2018.03.16

№198

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

66

Эхлэл капитал

2018.03.16

№199

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

67

Кибернетик

2018.03.16

№200

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

68

Өсөх-Арвай

2018.03.29

№204

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

69

Капитис

2018.03.29

№205

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

70

Платинум капитал

2018.03.29

№206

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

71

Активкапитал

2018.03.29

№207

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

72

Максимакс

2018.03.29

№208

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

73

Бүрэнфинанс

2018.03.29

№209

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

74

Хаккредит

2018.03.29

№210

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

75

Синержи финанс

2018.03.29

№211

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

76

Есөн эрдэнэ финанс

2018.03.29

№212

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

77

Бат энд инвест

2018.03.29

№213

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

78

Грийтмонгол финанс

2018.03.29

№214

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

79

И Зэт Би финанс

2018.03.29

№215

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

80

Сайн финанс энд трансфер

2018.03.29

№216

Салбар байгуулах

81

Нэмэх төгрөг

2018.03.29

№217

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

82

Мега-Актив

2018.03.29

№218

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

83

Монголианфайнэншл инвестмент

2018.03.29

№219

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

84

Монголжин венчур капитал

2018.03.29

№220

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

85

Бериллфинанс

2018.03.29

№221

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

86

Туулын сондор

2018.03.29

№222

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

87

Чимбум актив

2018.03.29

№223

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

88

Капитал

2018.03.29

№224

Салбар байгуулах

89

Праймфин инвест

2018.03.29

№225

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

90

МТС финанс

2018.03.29

№226

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

91

Кредитех СТМ

2018.03.29

№227

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

92

Милленниум финанс

2018.03.29

№228

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

93

Бат ундран мандах

2018.03.29

№229

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах