Нэмэгдсэн: 2018-03-07 16:00:00

ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/, Дэлхийн манлайллын академи /GLA/ болон Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэгч Олон Улсын байгууллага /A2II/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-төө дөрвөн улсыг хамруулахаар шалгаруулсны нэг нь Монгол Улс юм.

Тус хөтөлбөрийн олон улсын анхны уулзалт өнгөрөгч долоо хоногт Гана Улсын нийслэл Акра хотноо боллоо. Уулзалтад хөтөлбөрт шалгарсан Монгол болон Албани, Гана, Кени улсуудын Үндэсний багийн гишүүд оролцов. Үндэсний багууд хөтөлбөрийн хүрээнд хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх, зохистой зохицуулалтын орчныг бий болгох талаар шинэ санаа, санаачлагыг гаргаж, ажил хэрэг болгох юм. Манай улсын үндэсний багт Санхүүгийн зохицуулах хороо тэргүүтэй Монголын даатгагчдын холбоо, Монголын даатгалын зуучлагчдын холбоо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон даатгалын компанийн төлөөллүүд багтаж байна.

Уулзалтаар, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс хүртээмжтэй даатгалын салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болохуйц санаа, санаачилга, туршлагаа харилцан судалж, хөтөлбөр хэрэгжиж дуусах үед энэ чиглэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах, дэвшилтэт технологи, шийдэлд суурилсан борлуулалтын сувгийг нэвтрүүлэх, төрийн зохицуулалтыг оновчтой болгох, хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх зураглал бий болгох зэрэг бодит үр дүн гарсан байх талаар тодорхой ярилцаж, хамтын ажиллагааны арга хэлбэрүүдийг нарийвчлан тохиролцов. Мөн Акра хотын зарим худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид, жижиг дунд бизнесийн төлөөллүүдтэй үндэсний багууд уулзалт ярилцлага хийж, бизнест тулгарч байгаа нийтлэг эрсдэлүүд, эдгээрээс үүдэн учирсан хохирол болон түүнийг бууруулж болох арга замуудын талаар санал солилцлоо.

Хөтөлбөрийн анхны уулзалтаас, хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэхэд энэ төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөхцөл, аргачлалыг боловсронгуй болгох, чанаруулах, борлуулалтын сувгийг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ иргэд, байгууллагуудын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх асуудал чухал болохыг онцолж, үндэсний багууд эдгээр чиглэлүүдээр санал, санаачилга гаргаж ажиллахаар тогтов