Нэмэгдсэн: 2017-11-17 10:02:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчинд зориулсан төрөлжсөн сургалтыг хойшлуулж 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулахаар боллоо.

Үүнтэй холбоотойгоор сургалтад хамрагдахыг хүссэн, шаардлага хангасан этгээдийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүртэл бүртгэхээр болсон бөгөөд бүртгэл дууссаны дараа сургалт явагдах огноо, байрлалыг жич зарлана.

Бүрдүүлэх баримт, бичгийг эндээс харна уу.  - http://frc.mn/news/1852