Нэмэгдсэн: 2017-09-14 17:41:00

“Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудад байгаль орчинд ээлтэй, ногоон санхүүжилтийн зарчмыг нэвтрүүлэхдээ урт хугацаанд, тогтвортой хэрэгжих нөхцөлийг хангах үүднээс санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд болон төр, засгийн дэмжлэгийг бүрдүүлэх явдал ихээхэн чухал...” гэж Санхүүгийн зохицуулах хороо /Хороо/-ны гишүүн, дэд дарга Д.Баярсайхан өнөөдөр болсон “Монгол Улсын тогтвортой санхүүжилтийн форум 2017”-д оролцохдоо онцоллоо.

Монголын банкны холбоо, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам хамтран зохион байгуулсан тус форумаар тогтвортой, ногоон хөгжлийн зорилт, төлөвлөлт, холбогдох талуудын хамтын ажиллагаа, Ногоон зээлийн сан байгуулах тухай зэрэг олон асуудлыг хэлэлцэж, тодорхой шийдэлд хүрсэн юм. Форумын “Тогтвортой санхүүжилтийн замын зураг” хэлэлцүүлгийг Монголбанк, Хороо болон байгаль орчин, иргэний нийгмийн болон санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүд чиглүүлж, үндэсний хэмжээнд Тогтвортой санхүүжилтийн систем ямар загвар, дизайнтай байх, төр, хувийн хэвшлийн үүрэг, хамтын ажиллагаа, Хорооны зохицуулж ажилладаг банкнаас бусад санхүүгийн салбарын оролцоо ямар байх зэрэг өргөн сэдвийг хөндөн ярив.

Тогтвортой санхүүжилт гэдэг бол хөрөнгө оруулалт хийх, зээл олгох болон аливаа санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөөлөл үүсгэх эсэхийг харгалзах, сөрөг үр дагавар үүсгэхээр бол түүнийг бууруулах арга хэмжээ авах, ноцтой хохирол учруулж болзошгүй бол санхүүжүүлэхээс татгалзах хүртэл шийдвэр гаргах цогц зарчмуудын тухай ойлголт юм. Монгол Улсад тогтвортой санхүүжилтийн санаачилгыг хувийн хэвшлээс буюу тодруулбал, арилжааны банкуудын нэгдлээс санаачлан эхлүүлсэн бөгөөд харин цаашид урт хугацаанд, үр дүнтэй хэрэгжүүлж, бодит тогтолцоо болгон хөгжүүлэхэд төр засгийн болон бусад олон талын оролцоо, олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг нэн чухал гэдгийг форумд оролцогчид онцолж байлаа.