2017-11-22 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2444.27
EUR
Евро
2868.84
CNY
БНХАУ-ын юань
368.3
JPY
Японы иен
21.72
RUB
ОХУ-ын рубль
41.07
GBP
Английн фунт
3242.45
KRW
БНСУ-ын вон
2.23
AUD
Австралийн доллар
1843.96

2017-11-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2452 2454
EUR
Евро
2860 2870
CNY
БНХАУ-ын юань
368.5 369.5
JPY
Японы иен
21.6 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
41.6 41.9
GBP
Английн фунт
3200 3230
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.19
AUD
Австралийн доллар
- -

2017-11-22 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2442 2445
EUR
Евро
2868 2875
CNY
БНХАУ-ын юань
368.5 369.5
JPY
Японы иен
21.7 21.8
RUB
ОХУ-ын рубль
41.2 41.6
GBP
Английн фунт
3215 3235
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.215
AUD
Австралийн доллар
1840 1865
2017-11-22 10:40
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2442 2445
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
368.5 369.5
JPY
Японы иен
21.7 21.8
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.5
GBP
Английн фунт
3220 3270
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.21
AUD
Австралийн доллар
1850 1880

2017-11-22 10:00

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2440 2445
EUR
Евро
2865 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
368 369
JPY
Японы иен
21.65 21.8
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.5
GBP
Английн фунт
3230 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.22
AUD
Австралийн доллар
1840 1880

2017-11-20 14:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2442.5 2446.5
EUR
Евро
2868 2876
CNY
БНХАУ-ын юань
368 369.3
JPY
Японы иен
21.65 21.85
RUB
ОХУ-ын рубль
41.1 41.6
GBP
Английн фунт
3210 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.195 2.215
AUD
Австралийн доллар
1823 1890