2018-09-18 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2500.82
EUR
Евро
2912.45
CNY
БНХАУ-ын юань
364.08
JPY
Японы иен
22.36
RUB
ОХУ-ын рубль
36.7
GBP
Английн фунт
3272.45
KRW
БНСУ-ын вон
2.22
AUD
Австралийн доллар
1792.34

2018-09-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2503 2506
EUR
Евро
2912 2920
CNY
БНХАУ-ын юань
364 364.6
JPY
Японы иен
22.35 22.45
RUB
ОХУ-ын рубль
36.8 37.1
GBP
Английн фунт
3250 3290
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.21
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-09-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2503 2505
EUR
Евро
2917 2925
CNY
БНХАУ-ын юань
364 364.5
JPY
Японы иен
22.33 22.43
RUB
ОХУ-ын рубль
36.8 37.1
GBP
Английн фунт
3270 3295
KRW
БНСУ-ын вон
2.202 2.212
AUD
Австралийн доллар
1780 1800

2018-09-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2502 2505
EUR
Евро
2920 2930
CNY
БНХАУ-ын юань
364 365
JPY
Японы иен
22.35 22.45
RUB
ОХУ-ын рубль
36.5 37.2
GBP
Английн фунт
3260 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.21
AUD
Австралийн доллар
1770 1800

2018-09-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2502 2506
EUR
Евро
2915 2935
CNY
БНХАУ-ын юань
363 365
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
36.5 36.7
GBP
Английн фунт
3260 3300
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.23
AUD
Австралийн доллар
1770 1810

2018-09-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2495 2500
EUR
Евро
2895 2925
CNY
БНХАУ-ын юань
363 366.5
JPY
Японы иен
22.1 22.4
RUB
ОХУ-ын рубль
36 37.5
GBP
Английн фунт
3240 3300
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.225
AUD
Австралийн доллар
1750 1810