2018-06-15 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2415.21
EUR
Евро
2853.81
CNY
БНХАУ-ын юань
377.85
JPY
Японы иен
21.97
RUB
ОХУ-ын рубль
38.8
GBP
Английн фунт
3236.62
KRW
БНСУ-ын вон
2.23
AUD
Австралийн доллар
1826.14

2018-06-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2416 2419
EUR
Евро
2842 2855
CNY
БНХАУ-ын юань
377.5 378
JPY
Японы иен
21.9 22
RUB
ОХУ-ын рубль
39.5 39.8
GBP
Английн фунт
3220 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.218 2.225
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-06-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2418 2421
EUR
Евро
2800 2820
CNY
БНХАУ-ын юань
376.7 377.5
JPY
Японы иен
21.9 22
RUB
ОХУ-ын рубль
39.4 39.8
GBP
Английн фунт
3195 3225
KRW
БНСУ-ын вон
2.218 2.228
AUD
Австралийн доллар
1795 1825

2018-06-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2414 2417
EUR
Евро
2835 2850
CNY
БНХАУ-ын юань
377 377.8
JPY
Японы иен
21.85 22
RUB
ОХУ-ын рубль
38.5 39.3
GBP
Английн фунт
3200 3270
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1810 1850

2018-06-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2417 2421
EUR
Евро
2790 2820
CNY
БНХАУ-ын юань
376 377.8
JPY
Японы иен
21.85 22
RUB
ОХУ-ын рубль
39.2 39.7
GBP
Английн фунт
3190 3230
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1790 1830

2018-06-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2417 2420
EUR
Евро
2790 2815
CNY
БНХАУ-ын юань
376 378
JPY
Японы иен
21.85 22
RUB
ОХУ-ын рубль
39 40
GBP
Английн фунт
3180 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.23
AUD
Австралийн доллар
1800 1853