2018-07-19 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2461.2
EUR
Евро
2861.02
CNY
БНХАУ-ын юань
366.8
JPY
Японы иен
21.77
RUB
ОХУ-ын рубль
39.15
GBP
Английн фунт
3219.5
KRW
БНСУ-ын вон
2.17
AUD
Австралийн доллар
1809.72

2018-07-05 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2464 2468
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
370.5 371.5
JPY
Японы иен
22.2 22.3
RUB
ОХУ-ын рубль
39.5 39.8
GBP
Английн фунт
3230 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.22
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-07-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2462.5 2464.5
EUR
Евро
2872 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
370.1 370.7
JPY
Японы иен
22.26 22.32
RUB
ОХУ-ын рубль
39.4 39.7
GBP
Английн фунт
3225 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.19
AUD
Австралийн доллар
1800 1818

2018-07-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2462 2465
EUR
Евро
2875 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
369.5 370.8
JPY
Японы иен
22.25 22.35
RUB
ОХУ-ын рубль
39.2 39.8
GBP
Английн фунт
3220 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.2
AUD
Австралийн доллар
1800 1830

2018-07-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2465
EUR
Евро
2860 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
364 367
JPY
Японы иен
21.8 21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
39 39.9
GBP
Английн фунт
3190 3240
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.18
AUD
Австралийн доллар
1790 1830

2018-07-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2463
EUR
Евро
2860 2875
CNY
БНХАУ-ын юань
365 367
JPY
Японы иен
21.7 21.9
RUB
ОХУ-ын рубль
39.2 39.8
GBP
Английн фунт
3200 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.17
AUD
Австралийн доллар
1780 1830