2019-05-12 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2642
EUR
Евро
2965.8
CNY
БНХАУ-ын юань
388
JPY
Японы иен
24.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40.5
GBP
Английн фунт
3433.8
KRW
БНСУ-ын вон
2.3
AUD
Австралийн доллар
1848.4

2019-05-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2644 2646
EUR
Евро
2960 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
389 390.5
JPY
Японы иен
23.8 23.9
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.5
GBP
Английн фунт
3430 3440
KRW
БНСУ-ын вон
2.28 2.295
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-04-29 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2643 2645
EUR
Евро
2951 2958
CNY
БНХАУ-ын юань
392 392.7
JPY
Японы иен
23.6 23.68
RUB
ОХУ-ын рубль
41.1 41.5
GBP
Английн фунт
3410 3435
KRW
БНСУ-ын вон
2.298 2.308
AUD
Австралийн доллар
1860 1885

2019-05-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2643 2646
EUR
Евро
2960 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
389 390
JPY
Японы иен
23.7 23.9
RUB
ОХУ-ын рубль
40.5 41.2
GBP
Английн фунт
3420 3470
KRW
БНСУ-ын вон
2.27 2.29
AUD
Австралийн доллар
1830 1880

2019-05-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2645 2649
EUR
Евро
2970 2985
CNY
БНХАУ-ын юань
386 390
JPY
Японы иен
23.95 24.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40.8 41.3
GBP
Английн фунт
3430 3480
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.27
AUD
Австралийн доллар
1820 1870

2019-05-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2644 2646
EUR
Евро
2970 2980
CNY
БНХАУ-ын юань
384.5 388
JPY
Японы иен
23.95 24.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40.7 41.2
GBP
Английн фунт
3420 3480
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.27
AUD
Австралийн доллар
1820 1880