2018-04-19 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2394.15
EUR
Евро
2960.01
CNY
БНХАУ-ын юань
380.96
JPY
Японы иен
22.31
RUB
ОХУ-ын рубль
38.94
GBP
Английн фунт
3418.61
KRW
БНСУ-ын вон
2.24
AUD
Австралийн доллар
1856.42

2018-04-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2394 2396
EUR
Евро
2960 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
381.5 382.5
JPY
Японы иен
22.3 22.45
RUB
ОХУ-ын рубль
39.5 40.5
GBP
Английн фунт
3410 3425
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-04-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2394 2396.5
EUR
Евро
2963 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
381.2 381.8
JPY
Японы иен
22.3 22.38
RUB
ОХУ-ын рубль
39.8 40.3
GBP
Английн фунт
3385 3405
KRW
БНСУ-ын вон
2.232 2.245
AUD
Австралийн доллар
1845 1865

2018-04-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2393 2396
EUR
Евро
2960 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
381 382
JPY
Японы иен
22.3 22.4
RUB
ОХУ-ын рубль
39 40
GBP
Английн фунт
3400 3450
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.24
AUD
Австралийн доллар
1830 1870

2018-04-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2394 2397
EUR
Евро
2965 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
380 382
JPY
Японы иен
22.3 22.4
RUB
ОХУ-ын рубль
39.7 40.2
GBP
Английн фунт
3390 3430
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.25
AUD
Австралийн доллар
1840 1870

2018-04-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2392 2397
EUR
Евро
2955 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
381 382.5
JPY
Японы иен
22.25 22.45
RUB
ОХУ-ын рубль
38.5 40.5
GBP
Английн фунт
3390 3450
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.25
AUD
Австралийн доллар
1820 1900