2018-01-19 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2422.78
EUR
Евро
2957.49
CNY
БНХАУ-ын юань
376.85
JPY
Японы иен
21.78
RUB
ОХУ-ын рубль
42.68
GBP
Английн фунт
3351.19
KRW
БНСУ-ын вон
2.26
AUD
Австралийн доллар
1932.29

2018-01-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2425 2430
EUR
Евро
2965 2985
CNY
БНХАУ-ын юань
377 378
JPY
Японы иен
21.85 22
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.5
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.25
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-01-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2424 2426
EUR
Евро
2970 2978
CNY
БНХАУ-ын юань
378 379.5
JPY
Японы иен
21.76 21.88
RUB
ОХУ-ын рубль
43.1 43.4
GBP
Английн фунт
3345 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.205 2.225
AUD
Австралийн доллар
1920 1950

2018-01-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2420 2425
EUR
Евро
2965 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
377 378.5
JPY
Японы иен
21.75 21.85
RUB
ОХУ-ын рубль
43 43.5
GBP
Английн фунт
3330 3380
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.25
AUD
Австралийн доллар
1900 1950

2018-01-19 10:00

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2418 2425
EUR
Евро
2965 2980
CNY
БНХАУ-ын юань
377 379
JPY
Японы иен
21.7 21.9
RUB
ОХУ-ын рубль
42.9 43.4
GBP
Английн фунт
3350 3380
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.22
AUD
Австралийн доллар
1900 1930

2018-01-18 14:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2423 2427
EUR
Евро
2950 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
376 377.2
JPY
Японы иен
21.5 21.9
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.6
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.23
AUD
Австралийн доллар
1880 1930