2019-10-14 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2670.5
EUR
Евро
2942.4
CNY
БНХАУ-ын юань
377.9
JPY
Японы иен
24.7
RUB
ОХУ-ын рубль
41.5
GBP
Английн фунт
3354.7
KRW
БНСУ-ын вон
2.25
AUD
Австралийн доллар
1806.8

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-10-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2673.5 2676
EUR
Евро
2948 2955
CNY
БНХАУ-ын юань
378.2 379
JPY
Японы иен
24.68 24.76
RUB
ОХУ-ын рубль
41.6 41.8
GBP
Английн фунт
3335 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.232 2.24
AUD
Австралийн доллар
1790 1805

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-10-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2673 2676
EUR
Евро
2945 2955
CNY
БНХАУ-ын юань
378 379.5
JPY
Японы иен
24.7 24.9
RUB
ОХУ-ын рубль
41.5 41.9
GBP
Английн фунт
3330 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.26
AUD
Австралийн доллар
1790 1830

2019-10-01 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2666 2670
EUR
Евро
2905 2925
CNY
БНХАУ-ын юань
372 374.5
JPY
Японы иен
24.5 24.85
RUB
ОХУ-ын рубль
41 42.2
GBP
Английн фунт
3250 3330
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1760 1830