2018-11-14 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2568.7
EUR
Евро
2885.9
CNY
БНХАУ-ын юань
369.5
JPY
Японы иен
22.5
RUB
ОХУ-ын рубль
38
GBP
Английн фунт
3310.1
KRW
БНСУ-ын вон
2.3
AUD
Австралийн доллар
1852.3

2018-11-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2570 2573
EUR
Евро
2890 2931
CNY
БНХАУ-ын юань
368 370
JPY
Японы иен
22.5 22.7
RUB
ОХУ-ын рубль
38.2 38.5
GBP
Английн фунт
3300 3350
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.26
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-11-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2570 2572.5
EUR
Евро
2905 2913
CNY
БНХАУ-ын юань
369.3 370.2
JPY
Японы иен
22.58 22.68
RUB
ОХУ-ын рубль
37.9 38.3
GBP
Английн фунт
3315 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.255 2.265
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2018-11-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2570 2573
EUR
Евро
2900 2910
CNY
БНХАУ-ын юань
369.5 370.5
JPY
Японы иен
22.55 22.7
RUB
ОХУ-ын рубль
37.8 38.5
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.26 2.27
AUD
Австралийн доллар
1830 1880

2018-11-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2568 2573
EUR
Евро
2890 2910
CNY
БНХАУ-ын юань
369 371
JPY
Японы иен
22.6 22.75
RUB
ОХУ-ын рубль
38 38.6
GBP
Английн фунт
3280 3330
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.27
AUD
Австралийн доллар
1800 1860

2018-11-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2568 2574
EUR
Евро
2890 2915
CNY
БНХАУ-ын юань
369 370
JPY
Японы иен
22.5 22.7
RUB
ОХУ-ын рубль
37.5 38.6
GBP
Английн фунт
3290 3380
KRW
БНСУ-ын вон
2.24 2.27
AUD
Австралийн доллар
1800 1870