Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3551 “Билүү хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2012-01-18 Үзэх Татах
3552 “Билүү хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай Эрх зүйн акт 7 2012-01-18 Үзэх Татах
3553 “Агар кредит” хоршооны Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2009-01-29 Үзэх Татах
3554 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2015-01-16 Үзэх Татах
3555 "Говийн буян дэлгэрэх" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2017-01-13 Үзэх Татах
3556 "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2014-01-15 Үзэх Татах
3557 "Монголианмортгэйж фанд ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээл зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2013-01-09 Үзэх Татах
3558 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2018-01-10 Үзэх Татах
3559 “Чинду” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-27 Үзэх Татах
3560 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 6 2012-01-19 Үзэх Татах
3561 "Өмгөөллийн файнэншил лоо консалтинг" ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2016-01-20 Үзэх Татах
3562 “Билүү хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-29 Үзэх Татах
3563 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэлийн болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-29 Үзэх Татах
3564 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2015-01-30 Үзэх Татах
3565 "Өгийнмандал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2017-01-13 Үзэх Татах
3566 "Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2014-06-10 Үзэх Татах
3567 “Алтан эг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2013-01-09 Үзэх Татах
3568 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2018-01-10 Үзэх Татах
3569 “Сүмбэргүн нуур” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-27 Үзэх Татах
3570 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс “Пенни” ХЗХ 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2010-03-24 Үзэх Татах
3571 "Монголиан бизнес рейтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2016-01-20 Үзэх Татах
3572 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2012-01-18 Үзэх Татах
3573 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай Эрх зүйн акт 5 2012-01-18 Үзэх Татах
3574 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2009-01-29 Үзэх Татах
3575 “Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2015-01-16 Үзэх Татах
3576 "Төгс их наяд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2017-01-13 Үзэх Татах
3577 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63.1.11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2014-01-27 Үзэх Татах
3578 “Сийлвэсээвин” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2013-01-09 Үзэх Татах
3579 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2018-01-10 Үзэх Татах
3580 “Практикал даатгал” ХХК-ийн зарим даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2009-01-27 Үзэх Татах
3581 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №04 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2010-01-27 Үзэх Татах
3582 "Мүүн лайт финанс аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2016-01-20 Үзэх Татах
3583 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2012-01-18 Үзэх Татах
3584 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 4 2012-01-18 Үзэх Татах
3585 “Ган зам” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2015-01-16 Үзэх Татах
3586 "Хар ат хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2017-01-13 Үзэх Татах
3587 "Азиапасифик пропертис" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2014-01-27 Үзэх Татах
3588 “Таванбогд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2013-01-09 Үзэх Татах
3589 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2018-01-10 Үзэх Татах
3590 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-27 Үзэх Татах
3591 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №03 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2010-01-27 Үзэх Татах
3592 "ТОСК түрээс нэг" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2016-01-20 Үзэх Татах
3593 “Хөшөөтийн өгөөж” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-29 Үзэх Татах
3594 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 2 2012-01-18 Үзэх Татах
3595 “Мөнх даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2015-01-16 Үзэх Татах
3596 "Саруулбаян" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2017-01-13 Үзэх Татах
3597 "Жаргалант үйлс" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2014-01-27 Үзэх Татах
3598 “Мөнхийн эрхи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2013-01-09 Үзэх Татах
3599 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2018-01-10 Үзэх Татах
3600 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2009-01-27 Үзэх Татах