Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай Санал авч байна ТАТАХ Nyamochir@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
САНАЛ ХУРААХ КУМУЛЯТИВ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗААВАР Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
КАСТОДИАНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЗААВАР Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Санал авч байна ТАТАХ tsevelmaa@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗААВАР ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
КАСТОДИАНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЗААВАР ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам ТАТАХ smd@frc.mn Tserentogtokh@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүний арилжаанд оролцогчийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Монгол улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ 2019.011.07 ТАТАХ byambasuren@frc.mn
"Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох” тухай 2019.06.011 ТАТАХ dashnyam@frc.mn
"Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018.12.06 ТАТАХ uyanga_s@frc.mn
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, БАЙРШУУЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 2018.03.14 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ БОЛОН ТҮР ХУГАЦААГААР ОРЖ ИРЖ БАЙГАА АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЭЗЭМШИГЧ, ӨМЧЛӨГЧИЙГ ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ 2018.02.23 ТАТАХ Daatgal@frc.mn

Хуулийн төслийн нэр
Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтын салбарын сургалтын нэгдсэн журам ТАТАХ САНАЛ АВЧ БАЙНА 51-261672,
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ САНАЛ АВЧ БАЙНА 51-261964
Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай. ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Cанхүүгийн зохицуулах хорооны ахмадын сан байгуулан ажиллах журамд санал авах. ТАТАХ САНАЛ АВЧ

Хуулийн төслийн нэр
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/ ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР, ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ, АРГАЧЛАЛ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ Санал авч дууссан ТАТАХ Batchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГЙҮЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА СОЛИГДОХ, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ Санал авч дууссан ТАТАХ Batchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Санал авч дууссан ТАТАХ dashnyam_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОЖ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Санал авч дууссан ТАТАХ bulbul@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ББСБ-ын ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОЖ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ tungalag@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ ganchimeg_u@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинэчлэн найруулах хуулийн төсөл Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-д өөрчлөлт оруулах Санал авч дууссан ТАТАХ
Хорооны 2016 оны 147 дугаар тогтоолоор баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллгааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Санал авч дууссан ТАТАХ