Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал дэлгэрэнгүй мэдээллийг дарж үзнэ үү
l

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2018.09.26

2018.09.12

2018.08.29

2018.06.29

2018.06.06

2018.05.23

2018.05.04

2018.04.05

2018.03.14

2018.02.28

2018.02.07

2018.01.24

2018.11.01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018.09.14

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

2018.09.14

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл олон нийтээс санал авч байна

2018.09.14

Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийт болон зах зээлд оролцогчдоос санал авч байна

2018.09.14

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийт зах зээлд оролцогчдоос санал авч байна

2018.07.17

МУТСТ чиглэлээр зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журамд санал авч байна

2018.07.02

ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө үе шаттай нэмэгдүүлсээр байна

2018.05.31

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2018.05.31

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018.05.31

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэхтэй холбогдуулан санал авч байна.

2018.05.31

Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудын шалгалтад 43 иргэн тэнцлээ.

2018.05.23

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудиторуудаас авах шалгалтын журам

2018.05.14

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2018.04.11

Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2018.03.28

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалтын бүртгэл эхэллээ

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООД

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих